Producenci
Regulamin
 

Regulamin sklepu internetowego RomaGastro

 

[Postanowienia ogólne]

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego RomaGastro znajdującym się pod adresem www.romagastro.pl/sklep.
 2. Sklep internetowy jest prowadzony przez: Tomasza Kozieł prowadzącego działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Tomasz Kozieł ROMA, ul. Spółdzielców 3, 30-682 Kraków, NIP: 6792455787, REGON: 351577839, adres e-mail sklep@romagastro.pl oraz Tomasza Włodarczyka prowadzącego działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Tomasz Włodarczyk ROMA, ul. Spółdzielców 3, 30-682 Kraków, NIP: 6792793337, REGON: 121277535, adres e-mail sklep@romagastro.pl,

działającymi w ramach spółki cywilnej ROMA s.c., ul. Spółdzielców 3, 30-682 Kraków NIP: 6793040901, REGON: 121265058, adres e-mail sklep@romagastro.pl, tel. 531-083-770.

 1. Wskazane poniżej terminy użyte w Regulaminie mają następujące znacznie:

 

[Formularz Zamówienia]

 

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów bezpłatną usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu korzystania z Formularza Zamówienia w celu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Korzystanie z Formularza Zamówienia odbywa się poprzez dodanie Towaru do elektronicznego koszyka oraz późniejsze przejście do Formularza Zamówienia i wypełnienie jego aktywnych pól. Klient może dodać do elektronicznego koszyka więcej niż jeden Towar. Podczas wyboru Towarów Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych Towarów lub usuwanie ich z koszyka. Klient może również dodać komentarz do Zamówienia.
 3. Usługa świadczona drogą elektroniczną, o której mowa w niniejszym paragrafie jest jednorazowa i ulega zakończeniu z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia Zamówienia albo opuszczenia przez niego strony internetowej z Formularzem Zamówienia bez złożenia Zamówienia. Przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia Klient ma możliwość zrezygnowania ze składania Zamówienia w dowolnym momencie.
 4. Klient może złożyć reklamację dotyczącą usługi świadczonej drogą elektroniczną. Reklamacja może zostać złożona w szczególności pisemnie na adres ROMA s.c. Tomasz Kozieł, Tomasz Włodarczyk, ul. Spółdzielców 3, 30-682 Kraków lub na adres e-mail sklep@romagastro.pl. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania.
 5. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie może on dostarczać treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym jakiekolwiek prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego i wszystkich jego funkcjonalności niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych w postaci: posiadania urządzenia z dostępem do Internetu, posiadanie konta poczty elektronicznej, a także zainstalowanie na urządzeniu przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 10 lub wyższej, Microsoft Edge w wersji 40 lub wyższej, Google Chrome w wersji 58 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 50 lub wyższej, Opera w wersji 44 lub wyższej albo Safari w wersji 9 lub wyższej. W używanej przez Klienta przeglądarce internetowej powinna być włączona obsługa plików cookies.

 

[Umowy Sprzedaży]

 

 1. Sprzedawca umożliwia Klientom dokonywanie zakupu na podstawie umów sprzedaży Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym. Umowy te zawierane są z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Klient musi złożyć Zamówienie. Złożenie Zamówienia wymaga kolejno:
 • wyboru Towaru przez dodanie go do elektronicznego koszyka, a następnie kliknięcia przycisku „Zamawiam”;
 • wypełnienia aktywnych pól Formularza Zamówienia i podania wymaganych w nim danych takich jak: imię i nazwisko, adres dostawy, telefon, adres e-mail oraz – jeżeli wybrano opcję „Chcę otrzymać fakturę VAT” – nazwa firmy i NIP;
 • wyboru sposobu dostawy i płatności spośród opcji dostępnych w Formularzu Zamówienia;
 • zaznaczenia odpowiednich pól pod Formularzem Zamówienia, poprzez które Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz że zgadza się na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych;
 • potwierdzenia złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku pod Formularzem Zamówienia – „Zamawiam i płacę”.
 1. Kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty ceny wraz z kosztami dostarczenia Towaru i zawarciem Umowy Sprzedaży.
 2. Sprzedawca, niezwłocznie po złożeniu Zamówienia przez Klienta, potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie do realizacji poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.
 3. Klient jest zobowiązany do podania w Formularzu Zamówienia prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością danych.
 4. W trakcie procedury składania Zamówienia – aż do momentu kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę”, Klient ma możliwość dokonywania zmian, tj. wyboru innego Towaru, miejsca i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, oraz danych do wysyłki.
 5. Złożenie zamówienia nie wymaga posiadania Konta w Sklepie Internetowym.
 6. Zamówienie może być również zrealizowane za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłaniu zapytania przez Klienta zapytania na adres sklep@romagastro.pl. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi wówczas w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę warunków sprzedaży Produktu w zakresie ilości sztuk, ceny, kosztów oraz terminu dostawy.
 7. Umowa Sprzedaży obowiązuje do czasu jej wykonania. Sprzedawca zastrzega sobie własność sprzedanego Produktu aż do momentu uiszczenia całości ceny zamówionego Produktu wraz z kosztami dostawy.
 8. Fakt zawarcia Umowy Sprzedaży jest utrwalany i zabezpieczany w systemie informatycznym Sklepu.
 9. Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon lub na życzenie Klienta fakturę VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT wymagane jest zaznaczenie stosownej opcji przy Zamówieniu oraz podanie odpowiednich danych przedsiębiorstwa, w tym numeru NIP. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz wyrażanie w procesie składania zamówienia woli otrzymania faktury, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

 

[Produkty i ich dostawa]

 

 1. Specyfikacja Towarów i ich opisy są dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Z uwagi na cyfrowe odtworzenie kolorów Towarów i indywidualne ustawienia wyświetlania na urządzeniach, na których Klient korzysta ze strony Sklepu Internetowego, zdjęcia Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym mogą nieznacznie różnić się od ich wyglądu w rzeczywistości.
 2. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie określone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek VAT.
 3. Ceny Towarów podane na stronach internetowych Sklepu nie obejmują kosztów dostawy Towaru. Klient zobowiązuje się również do pokrycia kosztów dostawy Towaru, zgodnie z wybranym przez siebie sposobem dostawy.
 4. Czas realizacji Zamówienia wynosi, w zależności od rodzaju zamawianego produktu, od 24 godzin do 30 dni roboczych. W szczególnych przypadkach czas realizacji Zamówienia może wydłużyć się do 90 dni roboczych. Szacowany czas dostawy danego Produktu jest widoczny obok jego opisu dostępnego na dedykowanej podstronie Sklepu Internetowego. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania ceny Produktu wraz z kosztami dostawy na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 5. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów w magazynie własnym Sprzedawcy, które to Produkty zostały zakupione przez Klienta, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefoniczną w celu potwierdzenia czasu realizacji Zamówienia. Klient może wówczas podjąć decyzję o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w całości, odstąpienia od Umowy Sprzedaży w części dotyczącej Produktu, którego brak w magazynie Sprzedawcy, albo o zakupie w jego miejsce innego Produktu.
 6. Klient do momentu nadania przesyłki z zamówionymi Produktami do Klienta, może skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia, czy możliwe jest wprowadzenie zmian w Zamówieniu.
 7. Dostawa Produktów następuje w sposób wybrany przez Klienta spośród opcji dostępnych w Formularzu Zamówienia. Klient może wybrać:
 8. dostawę za pośrednictwem kuriera DPD;
 9. opcję odbioru osobistego.
 10. Towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu jest dostarczony na wskazany przez Klienta adres. Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa.
 11. Informacja o kosztach dostawy kurierem DPD znajduje się w Formularzu Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona od ilości zakupionych Towarów oraz gabarytów przesyłki.
 12. W przypadku gdy wartość Zamówienia (łączna cena zamówionych Produktów) przekracza kwotę 700 zł dostawa jest darmowa, a Klient nie ponosi jej kosztów.
 13. Odbiór osobisty może nastąpić w siedzibie Sprzedawcy przy ul. Spółdzielców 3, 30-682 Kraków, w godzinach otwarcia biura Sprzedawcy, które dostępne są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Kontakt”, po uprzednim skontaktowaniu się ze Sprzedawcą i ustaleniu terminu odbioru.
 14. W przypadku Towarów dostarczonych Klientowi przez kuriera, Klient jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy, Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody.
 15. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta niebędącego Konsumentem, zamówiony towar wraca do Sklepu, a Klient niebędący Konsumentem zostanie obciążony kosztami przesłania paczki oraz opłaty manipulacyjnej w wysokości 25% wartości dokonanych zakupów.

 

[Sposoby płatności]

 

 1. Klient przy składaniu Zamówienia może wybrać następujące sposoby płatności:
 • płatność z góry przelewem tradycyjnym – co oznacza, że Klient dokonuje zapłaty przez dokonanie przelewu na konto bankowe Sprzedawcy o następującym numerze: 35 1140 2017 0000 4702 1198 4707;
 • płatność z góry kartą płatniczą Visa lub MasterCard;
 • płatność z góry szybkim przelewem online – co oznacza, że Klient dokonuje zapłaty przelewem za pomocą bankowości internetowej, za pośrednictwem systemu płatności Shoplo.
 1. Klient, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność z góry przelewem tradycyjnym jest zobowiązany dokonać płatności w terminie do 3 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Klient, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność kartą płatniczą Visa lub MasterCard albo płatność z góry szybkim przelewem online, powinien uiścić należną kwotę w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia (warunek rozwiązujący). W przypadku tego sposobu płatności, obsługa płatności jest realizowana przez system Płatności Shopolo obsługiwany przez Shoplo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 417586). Płatność jest realizowana w sposób wskazany przez Klienta i może wiązać się z koniecznością zalogowania się do bankowości internetowej Klienta. W przypadku wyboru przez Klienta tego sposobu płatności, Klient zostanie przekierowany poza stronę internetową Sklepu w celu wykonania przelewu.
 3. Dla organów administracji rządowej lub samorządowej, Sprzedawca może udzielić tzw. odroczonego terminu płatności. Uzyskanie odroczonego terminu płatności wymaga uprzedniego skontaktowania się ze Sprzedawcą.

 

[Reklamacja i gwarancja Produktów zakupionych przez Konsumentów]

 

 1. Wszystkie prezentowane produkty w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe oraz posiadają wszelkie wymagane prawem atesty. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi w związku z tym wobec Konsumentów odpowiedzialność za wady towaru na podstawie Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku, gdy Towar dostarczony ma wadę, Konsument jest uprawniony do złożenia reklamacji. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające Sprzedawcy identyfikację Konsumenta i przedmiot transakcji (takie jak np. imię i nazwisko, datę zakupu). W przypadku braku podania odpowiednich danych Sprzedawca może zwrócić się do Konsumenta o ich uzupełnienie.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Konsumenta w szczególności pisemnie na adres ROMA s.c. Tomasz Kozieł, Tomasz Włodarczyk, ul. Spółdzielców 3, 30-682 Kraków z dopiskiem „Reklamacja Romasklep” lub na adres e-mail sklep@romagastro.pl.
 4. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania. Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca informuje Konsumenta o tym, czy uznaje jego żądanie za zasadne.
 5. Towary oferowane w Sklepie Internetowym są objęte gwarancją producenta danego Towaru. Do każdego zakupionego produktu Sklep załącza dokument gwarancyjny produktu, o ile został wystawiony przez producenta. W przypadku wykonywania przez Konsumenta uprawnień z tytułu gwarancji, powinien on dostarczyć dokument gwarancyjny, jeżeli został wystawiony przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Konsument może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Dokument gwarancyjny określa szczegóły procedury gwarancyjnej. W przypadku braku dokumentu gwarancyjnego, termin rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego wynosi 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

 

[Reklamacja i gwarancja Produktów zakupionych przez Klientów niebędących Konsumentami]

 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad fizycznych i prawnych. Wszystkie prezentowane produkty w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe oraz posiadają wszelkie wymagane prawem atesty.
 2. Niniejszym wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klientów niebędących Konsumentami z tytułu rękojmi, chyba że co innego zostało ustalone pomiędzy stronami.
 3. Towary oferowane w Sklepie Internetowym są objęte gwarancją producenta danego Towaru. Do każdego zakupionego produktu Sklep załącza dokument gwarancyjny Produktu, o ile został wystawiony przez producenta.
 4. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancyjnym. Dokument gwarancyjny określa szczegóły procedury gwarancyjnej. W przypadku braku dokumentu gwarancyjnego, termin rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego wynosi 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
 5. W przypadku wykonywania przez Klienta niebędącego Konsumentem uprawnień z tytułu gwarancji, powinien on posiadać dokument gwarancyjny oraz fakturę.
 6. Okres gwarancji trwa od momentu odebrania produktu przez Klienta.
 7. Koszt dostawy i odesłania do Sklepu Internetowego Produktu w stosunku do którego wykonywane są uprawnienia gwarancyjne obciąża Klienta.

 

[Prawo odstąpienia od umowy]

 

 1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy podany w Regulaminie.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie przez Konsumenta z wzoru formularza nie jest obowiązkowe.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż dostawca Towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż dostawca towaru weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca niezwłocznie (nie później niż w terminie czternastu dni) od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Konsument, który odstąpił od Umowy Sprzedaży ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta, który odstąpił od Umowy Sprzedaży dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument, który odstąpił od Umowy Sprzedaży ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. Konsument, który odstąpił od Umowy Sprzedaży ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów Konsument powinien obchodzić się z Towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 11. W przypadku gdyby, w wyniku korzystania przez Konsumenta z Towaru w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, wartość Towaru uległa zmniejszeniu, Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia od Konsumenta odpowiedniego odszkodowania. Zmniejszenie wartości Towaru może  polegać  w  szczególności  na  konieczności  uiszczenia kosztów czyszczenia i naprawy, o ile towar nie może być już oferowany jako nowy, czy też na obiektywnie uzasadnionej utracie dochodu przez Sprzedawcę, która jest  związana ze sprzedażą zwróconego Towaru jako towaru używanego.
 12. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

 

[Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dla Konsumentów]

 

 1. Na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma ODR, utworzona na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców umożliwiający im pozasądowe rozstrzyganie sporów objętych ww. rozporządzeniem.
 2. W przypadku sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą dotyczącego złożonej przez Konsumenta reklamacji, Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma w szczególności prawo do złożenia wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym lub skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej uokik.gov.pl.
 4. Sprzedawca oświadcza, że nie korzysta z polubownych metod rozwiązywania sporów.

 

[Dane osobowe]

 

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych.
 2. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce Prywatności stanowiącej załącznik do Regulaminu.

 

[zmiana Regulaminu]

 

 1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu z powodów takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana danych podawanych w formularzach lub zmiana funkcjonalności Sklepu.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę – który każdorazowo nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminu w Sklepie.
 3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na prawa i obowiązki stron powstałe przed dokonaniem takiej zmiany, w szczególności w przypadku Umów Sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu, zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

 

[Postanowienia końcowe]

 

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem sklep.romagastro.pl oraz w siedzibie Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca informuje, że w działalności Sklepu Internetowego mogą nastąpić przerwy spowodowane serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Sprzedawca dołoży starań by przerwy te były jak najmniej uciążliwe dla użytkowników.
 3. Zawartość strony internetowej Sklepu oraz oznaczenia Sklepu Internetowego, w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia oraz filmy chronione są prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej, a korzystanie z nich wymaga zgody Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Załącznikami do Regulaminu są: (i) wzór odstąpienia od umowy, (ii) wzór reklamacji, (iii) Polityka Prywatności.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów ze Sprzedawcą jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.

Płatności obsługiwane przez BlueMedia:

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl